Frokostseminar - Havvind

Vi inviterer til et frokostseminar hvor NORCOWE vil presentere noen av resultatene fra sin 8-årige forskning på området, samt presentere en del kampanjedata og avansert måleutstyr som vil være tilgjengelig for fremtidige forskningskampanjer og testing av meteorologiske og oseanografiske forhold.

24Aug
24 August 2017, 08:00 – 11:00
Offshore-wind-farm-001.jpg

GCE Subsea og NORCOWE har innledet et samarbeid hvor man vil se på hvordan man kan utnytte den samlede kompetansen mellom de to organisasjonene med formål om å bidra til økt verdiskaping innenfor havvind. Det vil bl. annet legges vekt på å stimulere til samarbeidprosjekter mellom industrien og FoU og akademia.

Seminaret vil også vise noen eksempler på olje og gassbedrifter som har kommet seg inn på havvindmarkedet, og til slutt vil vi se litt på markedsmuligheter for norske olje- og gassbedrifter innen havvind.

Mer informasjon og fullt program kommer.

Abonnerer du på vårt nyhetsbrev vil du få invitasjon til seminaret på e-post.

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med

   

 

Location:

Universitetet i Bergen, Møterom TBD, Allegaten 41, Bergen

Contact Information:

Gunnar Buvik

Business Development Manager
+47 905 61 215
gunnar.buvik@gcesubsea.no