GCE Subsea Partnerforum

GCE Subsea Partnerforum er en årlig møteplass eksklusivt for øverste ledere hos partnere i GCE Subsea. Dette er vårt første Partnerforum og hovedtema blir utviklingen og driverne for utviklingen i bransjen globalt.

28Sep
28 September 2017, 12:00 – 16:30
wave-1043583.jpg

Hensikten med GCE Partnerforum er å skape en arena hvor beslutningstakere hos partnerne, som de ypperste premissgiverne og støttespillerne i GCE Subsea, møtes. Forumet skal drøfte de viktigste driverne og premissen for næringen og gi strategisk retning til GCE Subsea ledelsen.

Partnerforum skal også være en arena hvor GCE Subsea fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens og industriens fremtid.

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på GCE Subsea Partnerforum er kun etter personlig invitasjon.

Dette er første gang GCE Subsea Partnerforum arrangeres, og arrangementet er nedfelt og avtalefestet i GCE Subsea sin partneravtale som ble gjeldene fra 1. januar 2017.

Påmelding

På grunn av servering ber vi om påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden innen mandag 26. september kl. 12.00.

 

Location:

Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen Bergen

Availability:

Event has passed

Programme:

12:00

Introduksjon, Owe Hagesæther, GCE Subsea

12:10

Fusjon og betydningen for FoU samarbeid med industrien, Dag Rune Olsen, UiB

12:30

Kapitalmarkedet og Subseanæringen, Thina M. Saltvedt, Nordea

12:50

Kaffepause

13:05

Fra innovasjon til næring, Næringsminister Monica Mæland

13:25

Forretningsutvikling og muligheter i en vanskelig tid, Kurt Andreassen, CCB

13:45

Fra industriell innovasjon til forretning, Nils Arne Sølvik, OneSubsea

14:05

Enabling Technologies, Lars Sørum, SINTEF Petroleum

14:25

Prosjekter GCE, Owe Hagesæther, GCE Subsea

14:35

Kaffepause

14:50

Paneldebatt, ledet av Ola Ronæss, Ronæss Consulting

15:50

Oppsummering, Ola Ronæss, Ronæss Consulting

16:00

Fingermat

Contact Information:

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer
+47 908 75 888
owe.hagesaether@gcesubsea.no

Global Centres of Expertise Subsea

Ambisjonen for GCE Subsea er å bli en samlende organisasjon for subseamiljøene i Norge, og at norsk subseaindustri styrker sin konkurransekraft og øker sine markedsandeler i verden.

GCE Subsea er et verktøy for å oppnå dette.