Søknadsskrivekurs SMB-instrumentet

Er du en SMB-bedrift med et innovasjonsprosjekt som er nær markedsintroduksjon? På dette kurset får du tips til hvordan du kan skrive en god søknad til EUs SMB-instrument.

3Oct
3 October 2017, 09:00 – 15:00
Business meeting.jpg

Vi inviterer til søknadsskrivekurs for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner. SMB-instrumentet i Horisont 2020 kan gi opptil 25 millioner kroner med 70 prosent finansiering, og kan være den perfekte ordningen for din bedrift.

Kurset er praktisk rettet. Vi gir råd og tips til hvordan skrive en god søknad til SMB-instrumentet. Kriteriene for å søke ordningen er at du representerer en SMB, og at ditt prosjekt bidrar til å løse EUs samfunnsutfordringer.

SMB-instrumentet er skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter, og skal sørge for at de mest innovative forretningskonseptene når markedet. Ordningen retter seg mot innovative SMBer med høyt vekstpotensial og internasjonale ambisjoner, og er åpen for SMBer som søker alene eller som et konsortium bestående av flere SMBer.

Kursholder er Karianne Kojen Andersen, EU-rådgiver i Innovasjon Norge og kurset arrangeres av Innovasjon Norge, Enterprise Europe Network, NCE Seafood Innovation Cluster og GCE Subsea.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men det er et begrenset antall plasser.

Påmelding

Påmelding hos Innovasjon Norge innen mandag 2. oktober.

Kontaktinformasjon

Karianne Kojen Andersen
Rådgiver, Innovasjon Norge
E-mail: karianne.kojen.andersen@innovasjonnorge.no
Tel.: +47 936 66 116

Seminaret arrangeres i samarbeid med

   
Location:

Vitensenteret, møterom VilStyre 3.etg., Thormøhlens gate 51, Bergen

Contact Information:

Poppy Kalesi

EU Advisor
+47 913 35 951
poppy.kalesi@gcesubsea.no