Kurs i prosjektutvikling

Vi inviterer til kurs i prosjektutvikling for å hjelpe deg å finne og søke på de rette tilskuddsordningene slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

2Apr
2 April 2019, 09:00 – 14:00
160406 Kurs i prosjektutvikling_web.jpg

Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter som jobber med forskning, utvikling og innovasjon.

I kurset vil vi hjelpe bedrifter med å velge de mest relevante støtteordningene for eget prosjekt, samt tenkte utvikling av prosjektportefølje. Vi tar for oss viktige tema som kriterier, støttesatser og finansiere av fellesprosjekt. Kurset basere seg på konkrete eksempler og erfaringer.

Mer informasjon og mulighet for å melde seg på kommer.

Location:

Bergen, Norway

Contact Information:

Jon O. Hellevang

Senior Subsea Innovator
+47 988 48 828
jon.hellevang@gcesubsea.no